YILKAR LOG

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

METPOR SÖVE ÜRÜNLERİ

PAYANDA MODELLERİ


PAYANDA, Payanda Nedir?

Payandalar düşey bir taşıyıcıyı, binayı ya da tekneyi gerek dengede tutabilmek gerek devrilmesini, çökmesini ya da kaymasını engellemek amacıyla kullanılan ahşap ya da betondan göğüsleyici dayanaklara payandı adı verilir

PAYANDA Çeşitli anlamlarda kullanılır:
Mimari lügatında ahşap tekniğine dayalı eski Türk mimarisinde zemin katın üstündeki çıkma bölmeyi (cumba) desteklemeye yarayan destek payanda adı verilir.

Payandalar; çatı saçak çıkmaları yada konsol çıkmaları yükünü taşımak için çaprazlama kullanılan yapı elemanlarıdır. Günümüzde hala yük taşımak için kullanılabildiği gibi dekoratif olarak bina süslemek için kullanılabilmektedir. Payandalar eli böğründe olarak da adlandırılmaktadır.

Metpor payandaların kullanım amacı, yapıya süsleme dekoratif olarak yapıya estetik bir görünüm kazandırmaktır. Taşıyıcı olarak kullanılan demir, ahşap yada betonarme payandaları kaplayıp daha estetik bir görünüm sağlamak için de kullanılabilmektedirler.
Bu durumda payandalar iki parça üretilip içleri kaplanacak malzemenin içine girebilecek şekilde boşaltılır ve yerinde birbirlerine yapıştırılır.

PAYANDA MODELLERİ, PAYANDA ÇEŞİTLERİ, PAYANDA RESİMLERİ, PAYANDA ÖRNEKLERİ, Payanda uygulaması

 

İstanbul

Payanda

150x70

İstanbul Payanda

Beyazıt

Payanda

180x60

Beyazit Payanda

Boğaziçi

Payanda

180x50

Boğaziçi Payanda

Taksim

Payanda

190x40

Taksim Payanda

Greek

Payanda

190x70

Greek Payanda

Empire

Payanda

190x80

Empire Payanda

Basilica

Payanda

200x40

Basilica Payanda

Gothic

Payanda

200x50

Gothic Payanda

Fortuna

Payanda

200x20

Fortuna Payanda

Barok

Payanda

200x60

Barok Payanda

Ilyada

Payanda

200x70

Ilyada Payanda

Homeros

Payanda

200x75

Homeros Payanda

BÜTÜN PAYANDA MODELLERİ İSTENİLEN EBATLARDA ÖLÇÜLENDİRİLEBİLİR.

PAYANDA | PAYANDA NEDİR | PAYANDALAR | PAYANDA MODELLERİ | PAYANDA UYGULAMALARI |PAYANDA ÇEŞİTLERİ | PAYANDA RESİMLERİ